078-6999621

FHieronder vindt u allerhande feiten en cijfers over bossen, de ontbossing, het (FSC)-houtgebruik, gecertificeerde bossen en de houtproductie, de doelen en bosprojecten van het WWF, het FSC-keurmerk, Forest Stewardship Council (FSC) en FSC-Nederland en hout en bos in Nederland.

(Het belang van) Bossen

Er is wereldwijd 38 miljoen vierkante kilometer bos (dat is ruim 1100 keer Nederland). Dit komt overeen met 30% van de totale hoeveelheid land op aarde. Tachtig procent van alle dieren-en plantensoorten is voor hun voortbestaan afhankelijk van bossen. Tropische bossen (47% van alle bossen) – in totaal maar 6 procent van het landoppervlak – herbergen zelfs meer dan de helft van de totale wereldwijde rijkdom aan soorten. De gemiddelde hoeveelheid ha. bos per wereldinwoner is 0,6 ha.

Ontbossing/ illegale kap

Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is al verdwenen. Van de overgebleven bossen is circa 10% (op papier) beschermd. Dat wil zeggen dat 90% blootstaat aan allerlei bedreigingen.

De oppervlakte van natuurlijke bossen daalt gemiddeld met een half procent per jaar. Dat is 150.000 vierkante kilometer ofwel bijna vier keer Nederland. Dit is een gemiddeld cijfer: de ontbossing in de tropen gaat nog veel sneller. In de tropen wordt elk jaar 14,2 miljoen hectare ontbost. Jaarlijks verdwijnt 170.000 vierkante kilometer tropisch regenwoud (4 keer Nederland) Elke drie maanden verdwijnt een tropisch bos zo groot als Nederland. Iedere minuut verdwijnt ongeveer 26 hectare bos door ongecontroleerde kap, landbouw of bosbranden en of stormen. Circa 10 tot 20% van het hout dat Nederland importeert is afkomstig uit illegale handel, met andere woorden dit is waarschijnlijk illegaal gekapt.

Jaarlijks wordt 200.000 vierkante kilometer natuurbos omgezet in bomenakkers of productiebos (ruim 5 keer Nederland).

(FSC-)Houtgebruik

Wereldwijd wordt jaarlijks 3,5 miljard kubieke meter hout verbruikt, waarvan ongeveer de helft industrieel in de bouw en papierindustrie. In Nederland was het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in 1998 180.000 kubieke meter en in 1999 330.000 kubieke meter. Bijna een verdubbeling in een jaar tijd. In 1999 was 4% van het totale timmerhout in Nederland FSC-gecertificeerd. Het geschatte verbruik in 2000 was 6%. Iedere Nederlander verbruikt dagelijks een blok hout ter grootte van twee melkpakken.

Gecertificeerde bossen en FSC-houtproductie

Op 10 januari 2002 is er wereldwijd 25.523.426 hectare gecertificeerd bos, in circa 50 landen en in ruim 300 bossen. 
In Nederland is er 375.000 ha. bos, waarvan 100.000 ha. plantagebos en 70.075 ha. bos is FSC gecertificeerd. (datum oktober 2001)
In 1999 mag 22 procent van de houtproductie in Nederland het FSC-keurmerk dragen.
Van het geïmporteerde FSC-hout in Nederland is 27% afkomstig uit tropische bossen.
In 1999 is circa 223.000 kubieke meter FSC-hout geproduceerd in Nederlandse bossen, hoofdzakelijk in het noorden van het land. Van het geïmporteerde hout was in 1999 circa 112.000 kubieke meter voorzien van het FSC-keurmerk. 
Naar verwachting is 8% van het Nederlandse timmerhout in 2001 gecertificeerd. In 1995 was dat nog 0%, in 1998 2%, in 1999 4% en in 2000 6%. Daarnaast dragen circa 70.000 – 100.000 tuinmeubels zoals stoelen, tafels en banken, het FSC-keurmerk.

WF en bossen

WWF voerde in 2001 591 bosbeschermingsprojecten uit in 73 landen. 
WWF wil dat minstens 10% van alle bossen een beschermde status krijgt. 
WWF streeft er naar dat de overige bossen op een goede manier worden beheerd. 
In 18 landen bestaan samenwerkingsverbanden tussen het WWF en de houtindustrie om goed bosbeheer te stimuleren door certificering. Hierbij zijn 1000 bedrijven aangesloten. 
WWF wil in 2005 minstens 20 bossenherstelprogramma’s hebben lopen in de regio’s waar veel gekapt wordt.

FSC-keurmerk

Wereldwijd zijn meer dan 8000 producten voorzien van het FSC-logo. 
Het FSC keurmerk is het enige keurmerk dat voldoende garantie biedt dat het hout(product) uit een goed beheerd bos komt. 
Forest Stewardship Council (FSC) en FSC-Nederland

Forest Stewardship Council (vrij vertaald: de Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd het bosbeheer wil verbeteren. FSC is in 1993 in Toronto opgericht door 130 vertegenwoordigers uit de wereld. Dit initiatief kwam voort uit een overleg in 1990 in Californië tussen houtgebruikers, handelaren, boseigenaren en vertegenwoordigers van inheemse volkeren, milieu- en mensenrechtenorganisaties hoe zij het beheer van bossen konden verbeteren in combinatie met het tegengaan van ontbossing.

FSC-Nederland, voorheen Stichting Goed Hout!, is een stichting van en voor bedrijven in Nederland die producten maken of gebruiken die uit goed beheerde bossen komen. Doel is om een bijdrage te leveren aan het wereldwijde probleem van ontbossing.

De stichting is in 1999 opgericht door 20 bedrijven en organisaties. Dit op initiatief van de bedrijvengroep van de Hart voor Houtcampagne, de gezamenlijke bossencampagne van het WNF, Novib en de Vereniging Milieudefensie.

Op 1 november 2001 telde FSC-Nederland 72 deelnemers.

FSC-Nederland streeft ernaar het marktaandeel van FSC-hout(producten) in Nederland te vergroten naar 25% (3,5 miljoen kubieke meter) in 2003 en 50% (7 miljoen kubieke meter) in 2006.

Hout en bos in Nederland

In Nederland werken zo’n 50.000 mensen in de houtverwerkende industrie en wordt er zo’n 6,35 miljard euro in deze sector omgezet. 
Met de kap van het Beekbergerwoud bij Apeldoorn in 1876 verdween ons laatste oerbos. Er zijn geen natuurlijke bossen meer maar wel ‘vrij natuurlijke’ zoals het Savelsbos en Petit Gravier in Zuid-Limburg.

Door de opkomst van de FSC-houtsoorten, is ook het aantal verschillende houtsoorten die worden gebruikt in de Grond-, Weg- en Waterbouw toegenomen. Namen die wellicht exotisch voorkomen, en waarvan u ze afvraagt wat ermee te doen. Daarom is het verstandig altijd te kijken naar de duurzaamheidklasse die een houtsoort heeft. Dat zegt al een boel over de houtsoort. We geven u zoveel mogelijk specificaties, zodat u ze kunt vergelijken met de houtsoorten die u normaal toepast.

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter

Chat openen