078-6999621

FSC, keurmerk voor eerlijk en duurzaam beheerde bossen

De laatste jaren is het besef wereldwijd doorgedrongen dat wij met bossen zorgvuldig moeten omgaan.
Duurzaam beheer is daarvoor absoluut noodzakelijk. Daarom is een keurmerk ontwikkeld dat hout uit duurzaam beheerde bossen onderscheidt van ander hout. Dit keurmerk wordt verstrekt door het Forest Stewardship Council, de internationale organisatie die toeziet op het duurzaam beheren van bossen wereldwijd.

Het bosbeleid moet aan een aantal duidelijke criteria voldoen voordat dit FSC-keurmerk ook daadwerkelijk verkregen en gevoerd mag worden. Die criteria worden vastgelegd in een bosbeleidsplan voor een bepaald gebied.

Tweemaal per jaar controleert de FSC of men zich ook daadwerkelijk houdt aan het bosbeleidsplan waarop het FSC-keurmerk is verkregen. Bij overschreiding van de normeringen wordt het keurmerk ingetrokken.


 

De 10 hoofdpunten uit het FSC-beleid voor duurzaam bosbeheer luiden als volgt:
  1.  Efficiënt en ecologisch gebruik van bosproducten en diensten moet gegarandeerd zijn.
  2.  Negatieve milieueffecten moeten worden voorkomen.
  3.  Een verantwoord bosbeheerplan met duidelijk gestelde doelen en middelen moet leidraad vormen voor de dagelijkse gang van zaken.
  4.  Regelmatige controle moet plaatsvinden op onder meer de beheersactiviteiten.
  5.  Behoud van eco- en culturele waarden van primair bos moet worden gegarandeerd.
  6.  (Inter)nationale wetten en regels dienen te worden gerespecteerd.
  7.  Eigendoms-, land- en gebruiksrechten dienen te worden vastgelegd en gerespecteerd.
  8.  De rechten van de lokale bevolking dienen te worden erkend.
  9.  Sociaal en economische welzijn van lokale gemeenschappen dienen door het bosbeheer en gebruik te worden verbeterd.
  10.  Plantages moeten een aanvulling zijn op natuurlijk bos.

 

 

Op het moment dat het bos is gecertificeerd kunnen zagerijen, houthandelaren en andere bedrijven, alleen als ze zelf ook in het bezit zijn van een FSC-certificaat, het hout met FSC-keurmerk verhandelen. Gebruikers van dit hout zijn daardoor verzekerd dat ze door dit hout te gebruiken een positieve bijdrage leveren aan duurzaam bosbeheer en aan het welzijn van de bevolking in de gebieden waar het hout vandaan komt.

Traceerbaar en gecontroleerd van bos tot eindverbruiker Iedere schakel in de keten, van bosbeheer tot aan eindgebruiker, moet bij FSC-hout gecertificeerd zijn. Hout met een FSC-keurmerk is te herkennen aan het FSC-logo. De complete handelsketen (chain of custody) wordt net als het bos zelf gecontroleerd, waardoor het FSC-hout van bos tot eindconsument volledig traceerbaar is.

Hout met een FSC-logo is dus gegarandeerd afkomstig uit goed beheerde bossen, is onafhankelijk gecertificeerd en wordt onafhankelijk gecontroleerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council.

 

Wereldwijd duurzaam bosbeheer
FSC-hout is afkomstig uit bossen over de gehele wereld en dus ook uit Europa. Het is een misvatting te denken dat FSC-hout alleen vanuit tropische bossen komt. Duurzaam bosbeheer is een wereldwijd probleem en ook in Europa maken we dus onderscheid in al dan niet volgens FSC-keurmerk beheerde bossen. Slechts een gedeelte van alle bossen ter wereld is gecertificeerd. In de nabije toekomst zal er echter veel veranderen.

 

FSC-hout uit voorraad leverbaar
Reef Hout heeft een zeer groot aantal FSC-houtsoorten op voorraad op de werf, waardoor het mogelijk is om projecten ook snel in FSC-hout uit te voeren. Zo kan bij lang lopende projecten een eerste levering uit voorraad plaatsvinden, waarna de rest van de order op aanvoer wordt geleverd. Zie ook FSC-Houtsoorten.

 

De markt van FSC-hout
De vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen neemt snel toe. FSC-hout kan voor uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Op dit moment zijn onder meer damwanden, schotten, gezaagde palen en brughout in FSC-hout leverbaar.

 

Duurzaam bosbeheer kost meer
Hout uit duurzaam beheerde bossen zal over het algemeen duurder uitvallen dan de huidige gemiddelde prijzen van hout zonder keurmerk. Dit komt doordat onder andere beheerskosten, kosten van certificering van het bosbeheer en van de handelsketen in de prijs van het eindproduct worden verwerkt.

Al het aan u geleverde hout kan op verzoek worden vergezeld van een zogenaamd FSC-garantie-certificaat. Hierin geven wij aan dat wij garanderen dat het aan u geleverde hout ook daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen. Meer informatie treft u aan in onze folder. U kunt deze ook aanvragen.

 

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter

Chat openen